جلسه شورای عالی بسیج اساتید با موضوع اخلاق در سیاست باسخنرانی دکتر حق شناس

چهارشنبه, 09/28/1397 - 09:49

جلسه شورای عالی بسیج اساتید با موضوع اخلاق در سیاست باسخنرانی دکتر حق شناس