بازدید اساتید بسیجی دانشگاه ازاد بوشهر از نیروگاه اتمی بوشهر به مناسبت دهه فجر

دوشنبه, 11/15/1397 - 10:45

بازدید اساتید بسیجی دانشگاه ازاد بوشهر از نیروگاه اتمی بوشهر به مناسبت دهه فجر