وبینار تخصصی آسیب شناسی طلاق

ش, 08/08/1400 - 10:31

وبینار تخصصی آسیب شناسی طلاق

جلسه وبیناری آسیب شناسی طلاق

سخنران :دکتر فرضی

یکشنبه ها به مدت 5 جلسه ساعت

جلسه اول :25مهرماه 1400