تسخیر سفارت امریکا در بوته نقد

چ, 08/12/1400 - 08:24

تسخیر سفارت امریکا در بوته نقد

وبینار اساتید بسیجی با موضوع نقد وبررسی تسخیر سفارت آمریکا

با سخنرانی دکتر قدیری ابیانه

14آبان ماه ساعت 20